Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafii św. Marii Magdaleny

Godziny otwarcia kancelarii

Poniedziałek i czwartek: 8.00 - 10.00
Wtorek i środa: 15.00 - 17.00
Piątek: nieczynne

Godziny otwarcia kancelarii w wakacje

Poniedziałek: 8.00 - 11.00
Środa: 14.00 - 17.00

Dokumenty potrzebne do udzielenia Sakramentów oraz katolickiego pogrzebu

Chrzest
- akt urodzenia dziecka (odpis);
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;

Pierwsza Komunia Święta
- metryka chrztu dziecka;

Bierzmowanie
- metryka chrztu;
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub katechizacji;
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizaji szkolnej;

Małżeństwo
- aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
- dowody osobiste;
- ostatnie świadectwo katechizacji;
- świadectwo bierzmowania;
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędny, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą rówież skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

Pogrzeb Katolicki
- akt zgonu;
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)