Ogłoszenia Duszpasterskie

5 Niedziela Wielkiego Postu
29 marca 20200

1. Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania

2. Celebrowanie wszystkich Mszy św. według zamówionych intencji odbywa się bez obecności wiernych.

3. Tegoroczne Triduum Paschalne również celebrowane będzie bez obecności wiernych.

4. Do odwołania wstrzymane zostały Odwiedziny Chorych.

5. Istnieje możliwość składania ofiar na remont kościoła i cele parafialne dokonując przelewu na konto parafii. Nr rachunku: 97 1050 1214 1000 0090 3046 1876.

6. W obecnej sytuacji obrzędy pogrzebu zmieniły się. Pogrzeb rozpoczyna się na cmentarzu z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Msza św. żałobna celebrowana jest bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny).