Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
5 kwietnia 2020

1. Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

2. Celebrowanie wszystkich Mszy św. według zamówionych intencji odbywa się bez obecności wiernych.

3. Tegoroczne Triduum Paschalne również celebrowane będzie bez obecności wiernych.
• W Wielki Czwartek odprawimy Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00.
• Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o godzinie 9.00. Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00.
• Wielka Sobota – błogosławieństwo pokarmów dokonuje głowa rodziny w domu. Po błogosławieństwie nastąpi odmówienie modlitwy: Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim Królestwie Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz…
• Wigilia Paschalna o godzinie 20.00.

4. Do odwołania wstrzymane zostały Odwiedziny Chorych.

5. Prosimy o składania ofiar na remont kościoła i utrzymanie parafii dokonując przelewu na konto parafii. Nr rachunku: 97 1050 1214 1000 0090 3046 1876. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty.

6. Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. W sytuacjach wyjątkowych będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z duszpasterzem.

7. Komunia święta, która w wykładni trzeciego przykazania kościelnego („ Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

8. W obecnej sytuacji obrzędy pogrzebu zmieniły się. Pogrzeb rozpoczyna się na cmentarzu z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Msza św. żałobna celebrowana jest bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny).