Historia parafii

Historia Parafii...

Ostatnim proboszczem zakonnym w Chorzowie Starym był ks. Hilary Przybylski. W roku 1817, Wrocławska Kuria Biskupia wyznaczyła na proboszcza świeckiego ks. Józefa Bedera, który zarządzał parafią przez 39 lat, do jego śmierci (17 lutego 1855 r.). Pełnił on także funkcje bytomskiego dziekana i inspektora szkolnego. Jako proboszcz, dokładał wszelkich starań, by nie roztrwonić dorobku Bożogrobców...Więcej >>

Zdjęcia Archiwalne

Za czasów proboszczowania ks. Stefana Szwajnocha kościół w Chorzowie Starym otrzymał prawdziwe piękno i wystrój wewnętrzny. Wyposażył on kościół w nowe organy, które zostały poświęcone 8 grudnia 1927r., przez biskupa Arkadiusza Lisieckiego. Po tych uroczystościach urządzono wielki koncert organowy, a głównym wykonawcą był prof. F. Nowowiejski. Jesienią 1930 roku świątynia otrzymała prześliczną polichromię, która była dziełem znanego krakowskiego artysty - prof. Juliusza Makarewicza. Ukoronowaniem wystroju był ołtarz główny i prezbiterium.

Więcej >>

Kościół, Patronka, Parafianie

Dziś

Duszpasterze

Kapłani związani z parafią, pochodzący z niej, obecnie posługujący.

Więcej >>